Yleiset ehdot

 1. Yleiset säännökset

1.1. Nämä Tavaroiden osto- ja myyntisäännöt (jäljempänä - Säännöt) ovat Ostajalle ja "Multiweb OÜ: lle" (jäljempänä - Myyjä) pakollinen oikeudellinen asiakirja, jossa vahvistetaan osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, tavaroiden ostamisen ja myynnin ehdot ja menettely, tavaroiden maksaminen, toimitus ja palautus. muut tavaroiden ostamiseen ja myyntiin liittyvät säännökset verkkokaupassa Mammy.fi.

1.2. Rekisteröitymällä verkkokaupan Mammy.fi -sivustolle ostaja hyväksyy nämä ehdot.

1.3. Myyjällä on oikeus muuttaa, täydentää tai korjata sääntöjä milloin tahansa. Ostajille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

1.4. Vain seuraavat henkilöt voivat rekisteröityä ja ostaa tavaroita Mammy.fi-verkkokaupasta:

1.4.1. luonnolliset henkilöt, jotka ovat oikeuskelpoisia, ts. aikuiset, joiden oikeustoimikykyä ei rajoiteta oikeudenkäynnillä;

1.4.2. 14-18-vuotiaat henkilöt vain vanhempiensa tai huoltajansa suostumuksella, elleivät he käsittele tulojaan itsenäisesti;

1.4.3. oikeushenkilöt;

1.4.4. kaikkien edellä lueteltujen henkilöiden valtuutetut edustajat.

1.5. Hyväksymällä Säännöt, Ostaja vahvistaa, että sillä on näiden sääntöjen kohdan 1.4 mukaisesti. Oikeus tehdä ostoksia verkossa. Rekisteröi ja osta tavaroita.

 

 1. Osto- ja myyntisopimuksen tekeminen

2.1. Ostajan ja myyjän välinen sopimus katsotaan tehdyksi siitä hetkestä, kun ostaja napsauttaa VAHVISTA -komentoa ostettujen tavaroiden valinnan ja ostoskorin luomisen jälkeen.

2.2. Myyntisopimuksen tekemisen jälkeen ostajan tilauksessa ilmoittamien tuotteiden valinta, määrä, hinta, toimitusaika ja muut ehdot sitovat osapuolia ja niistä tulee erottamaton osa tätä sopimusta.

2.3. Kaikki osto- ja myyntisopimukset rekisteröidään ja tallennetaan Mammy.fi -tietokantaan.

 

 1. Ostajan oikeudet

3.1. Ostajalla on oikeus ostaa Mammy.fi -tuotteita verkkokaupasta näiden sääntöjen mukaisesti.

3.2. Ostajalla on oikeus peruuttaa Mammy.fi -sivustolla tehty osto- ja myyntisopimus täyttämällä sähköinen palautuslomake viimeistään 2 (neljäntoista) päivän kuluessa tavaran toimituspäivästä. Palautus mahdollista 14 päivän sisällä.

3.3 Ostajalla ei ole oikeutta käyttää 4.2 kohdassa tarkoitettua peruuttamisoikeutta sopimusten osalta, jotka liittyvät:

3.3.1. palvelujen tarjoaminen, jos palvelu on annettu kuluttajan suostumuksella ennen 14 päivän määräajan päättymistä;

3.3.2. sellaisten tavaroiden tai palvelujen toimittaminen, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin toimittaja ei voi vaikuttaa;

3.3.3. sellaisten tavaroiden luovutukset, jotka on tehty kuluttajan erityispiirteiden mukaan tai jotka ovat selvästi henkilökohtaisia ​​tai joita ei voida palauttaa tavaroiden luonteen vuoksi tai jotka voivat kadota tai vanhenevat nopeasti;

3.3.4. ääni- tai videotallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimittaminen, kun kuluttaja on avannut paketin;

3.3.5. sanomalehtien, aikakauslehtien ja aikakauslehtien tarjonta;

3.3.6. peli- ja arpajaiset;

3.3.7. muissa kuin Viron tasavallan lakien mukaan oikeutta peruuttaa osto- ja myyntisopimusta ei käytetä

3.4. Ostaja voi käyttää kohdassa 4.2 säädettyä ostajan oikeutta vain, jos tavarat eivät ole vahingoittuneet tai niiden ulkonäkö ei ole muuttunut merkittävästi tai jos niitä ei ole käytetty.

3.5. Ostajalla on muita näissä säännöissä ja Viron tasavallan lainsäädännössä säädettyjä oikeuksia.

 

 1. Myyjän oikeudet

4.1. Jos ostaja yrittää millään tavalla vahingoittaa verkkokaupan toimintaa, tietoturvaa tai rikkoo muita kohdassa 6 lueteltuja ostajan velvoitteita, myyjällä on oikeus peruuttaa ostajan rekisteröinti tai rajoittaa muuten hänen kykyään käyttää verkkokauppaa Mammy.fi.

4.2. Jos ostaja on päättänyt maksaa tavarat käteisenä vastaanotossa, mutta ostajalle ei voida ottaa yhteyttä 3 (kolmen) työpäivän kuluessa, tilaus peruutetaan.

 

 1. Ostajan velvollisuudet

5.1. Ostaja sitoutuu maksamaan ostetuista tavaroista ja hyväksymään ne näissä Säännöissä säädetyn menettelyn mukaisesti.

5.2. Jos ostaja kieltäytyy hyväksymästä tavaroita toimituksen aikana ilman syytä, hänen on maksettava tavaroiden toimituskulut.

5.3. Ostajan on varmistettava, että hänen verkkokaupansa sisäänkirjautumistiedot Mammy.fi eivät ole kolmansien osapuolten hallussa. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Mammy.fi: lle kirjautumisen edellyttämien tietojen katoamisesta. Mammy.fi ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten hallussa olevien kirjautumistietojen käytöstä verkkokauppaa käytettäessä siihen asti, kun Mammy.fi on ilmoitettu tietojen menetyksestä ja verkkokaupan ylläpitäjän mahdollisuudesta muuttaa ostajan kirjautumistietoja. Tällöin Mammy.fi: llä on oikeus pitää ostajaa verkkokaupassa suoritettujen toimien toteuttajana.

5.4. Verkkokaupan Mammy.fi ostajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä, muita verkkokaupassa selvästi ilmoitettuja ehtoja ja Viron tasavallan lainsäädäntöä.

 

 1. Myyjän velvollisuudet

6.1 Myyjä sitoutuu luomaan mahdollisuuden käyttää verkkokaupan palveluja, joiden ehdot on mainittu näissä säännöissä ja muissa verkkokaupan Mammy.fi tarjoamissa ehdoissa.

6.2. Myyjä sitoutuu toimittamaan ostetut tavarat ostajan ilmoittamaan osoitteeseen näiden sääntöjen ehtojen mukaisesti.

6.3. Myyjä sitoutuu kunnioittamaan ostajan oikeutta yksityisyyteen henkilötietojensa suhteen.

6.4. Ennakoimattomissa olosuhteissa, jos myyjä ei pysty odottamattomien olosuhteiden vuoksi toimittamaan verkkokaupasta Mammy.fi ostettuja tavaroita, myyjän on tarjottava vastaavia tuotteita. Jos ostaja kieltäytyy, myyjä sitoutuu palauttamaan maksetun rahan 14 (14) päivän kuluessa.

6.5. Jos Ostaja käyttää Sääntöjen kohtaa 4.2. sääntöjen kohdassa 4.4. toimitetun ehdon mukaan velvollisuus palauttaa maksettu raha ostajalle 14 (14) päivän kuluessa palautettujen tavaroiden vastaanottopäivästä.

 

 1. Tavaroiden hinta

7.1. Tavaroiden hinta on verkkokaupassa Mammy.fi ja valmistettu tilauksessa euroina. Myyjä on arvonlisäverovelvollinen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

7.2. Myynnissä näkyvät (yliviivatut) vähittäismyyntihinnat määräävät myytyjen tuotteiden toimittajat tai viralliset edustajat. Tuotteen yliviivattu hinta on valmistajan suosittelema jälleenmyyntihinta.

 

 1. Tavaroiden laatutakuu, palautus ja vaihto

8.1. Kunkin myydyn tuotteen ominaisuudet on määritelty kyseisen tuotteen kuvauksessa. Myyjä ei ole vastuussa, jos verkkokaupassa olevien tavaroiden väri, muoto tai muut parametrit eivät vastaa tuotteen todellista kokoa, muotoa tai väriä ostajan käyttämän näytön erityispiirteiden vuoksi.

8.2. Myyjä on vastuussa tavaroiden toimitushetkellä esiintyvistä tavaravirheistä. Tavaroihin sovelletaan Viron tasavallan lainsäädännössä säädettyjä takuuaikoja. Tavaroiden palauttamiseksi näissä säännöissä määrätyissä tapauksissa ostajan on täytettävä tavaroiden palautusasiakirja, toimitettava se yhdessä palautettujen tavaroiden kanssa myyjälle ja ilmoitettava myyjälle palautuksesta sääntöjen kohdan 4.2 mukaisesti.

8.4. Tavaroiden palauttamisen on täytettävä seuraavat ehdot:

8.4.1. palautettavien tavaroiden on oltava alkuperäisessä valmistajan oikeassa pakkauksessa (tätä kohtaa ei sovelleta, jos palautetaan vaatimusten vastainen tuote) / Tavarat on palautettava samassa pakkauksessa, jossa ne toimitettiin. Pakkauksen on oltava ehjä, puhdas, valmis lähetettäväksi ja pakattu.

8.4.2. tuotteen on oltava ehjä, ts. se ei saa olla mekaanisesti tai muuten vahingoittunut;

8.4.3. tavaroiden on oltava käyttämättömiä ja säilyttäneet kaupallisen ulkonäön - vahingoittumattomat etiketit, repäisevät suojakalvot jne. (tätä kohtaa ei sovelleta, jos huonolaatuinen tuote palautetaan);

8.4.4. palautettujen tavaroiden on muodostettava sama sarja kuin mitä ostaja on vastaanottanut;

8.4.5. tavaroiden palauttamisen yhteydessä on toimitettava ostoasiakirja, takuulomake (jos se on annettu) ja täytetty palautusasiakirja;

8.4.6. myyjällä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä ostajan palauttamia tavaroita, jos tavaroiden palautusehtoja on rikottu;

8.4.7. Ostajan ei tarvitse peruuttaa osan myyntisopimusta ja palauttaa tavarat, jos ostaja on vahingoittanut tuotetta tai tuotteen ulkonäkö on muuttunut merkittävästi.

8.4.8. Tavaroiden palauttaminen DPD-kuriiripalvelun kautta on 4 euroa, tavaroiden palauttamisesta SmartPOST-palvelun kautta 5 euroa, joka vähennetään palautettavasta summasta; Jos Ostaja päättää palauttaa rahat "Mammy.fi-kuponkeilla", hänellä ei ole palautusmaksua.

8.4.9. Tavarat palautetaan myyjän määrittelemän menettelyn mukaisesti;

8.4.10. jos tavarat palautetaan kohdassa 4.2 säädetyn oikeuden perusteella, ostaja maksaa tavaroiden palautuskustannukset; Jos Ostaja päättää palauttaa rahat "Mammy.fi-kuponkeilla", hänellä ei ole palautusmaksua.

8.4.11. palautettujen tavaroiden rahat palautetaan tilisiirron maksajan pankkitilille tai Mammy.fi-kuponkeilla. Myyjä ei ole vastuussa siirron epäonnistumisesta tai viivästymisestä, jos Ostaja ei toimita palauttamiseen tarvittavia tietoja tai hänen antamat tiedot ovat virheellisiä.

8.5. Hajuvesiä ja kosmetiikkaa ei palauteta, jos ostaja on avannut tuotteet tai muuten vahingoittanut niiden pakkauksia.

8.6. Rintaliivejä, korsetteja, uimapukuja, hiuslisälaitteita, pilaantuvia tavaroita, ääni- ja videotallennuslaitteita, tietokoneohjelmistoja ja tietokonepelejä ei palauteta, jos ostaja on vahingoittanut niiden pakkauksia.

8.7. Tuotteita, joiden palauttamisesta ei voida määrätä Viron tasavallan lainsäädännössä, ei palauteta.

 

 1. Tiedonvaihto

9.1. Myyjä kommunikoi ostajan kanssa rekisteröintilomakkeessa ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, mutta ostaja voi käyttää kaikkia Mammy.fi -sivuston YHTEYSTIEDOT-osiossa ilmoitettuja viestintäkanavia.

 

 1. Vastuu

10.1. Ostaja on täysin vastuussa rekisteröintilomakkeessa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Jos ostaja antaa virheellisiä tietoja rekisteröintilomakkeessa, myyjä ei ole vastuussa seurauksista ja hänellä on oikeus vaatia ostajalta korvausta hänelle aiheutuneista välittömistä vahingoista.

10.2. Ostaja on täysin vastuussa toiminnastaan ​​kirjautumalla sisään verkkokauppaan Mammy.fi.

10.3. Ostaja on vastuussa kirjautumistietojensa turvallisuudesta. Jos kirjautumistietoja käyttää kolmas osapuoli, niiden katsotaan olevan sama ostaja.

10.4. Kaikissa tapauksissa myyjä vapautetaan kaikesta vastuusta, jos vahinko johtuu siitä, että ostaja ei ole lukenut näitä sääntöjä myyjän suosituksista ja velvollisuuksista huolimatta, vaikka hänelle on annettu tällainen mahdollisuus.

10.5. Vahingon sattuessa syyllisen on korvattava toiselle osapuolelle välitön vahinko.

 

 1. Myyjän käyttämät markkinointitekniikat

11.1. Myyjä voi oman harkintansa mukaan järjestää erityyppisiä kampanjoita, milloin tahansa muuttaa niiden ehtoja, irtisanoa ne.

11.2. Myyjä voi antaa ostajille virtuaalisia valuuttayksiköitä, joita voidaan käyttää ostettujen tuotteiden maksamiseen vain verkkokaupassa Mammy.fi.

11.3. Jos ostaja hankkii tavaroita, joista hän on maksanut virtuaalirahana, ja käyttää näiden sääntöjen lauseketta 4.2. Oikeus palauttaa toimitetut tavarat ostokseen käytetyn virtuaalisen rahan määrä vähennetään ostajalle palautettavista tavaroista palautettavasta määrästä.

11.4. Virtuaalivaluuttoja ei vaihdeta euroiksi.

11.5. Jos tilattujen tavaroiden arvo on pienempi kuin kuponin arvo, eroa ei palauteta.

 

 1. Loppusäännökset

12.1. Mammy.fi pidättää oikeuden peruuttaa nämä säännöt ja muut sääntöihin liittyvät asiakirjat, täydentää ja muuttaa niitä oman harkintansa mukaan ilmoittamalla asiasta ostajalle verkkokaupan verkkosivustolla. Sääntöihin tehtävät muutokset ja lisäykset tulevat voimaan niiden julkaisupäivästä eli päivästä, jona ne syötetään verkkokauppajärjestelmään.

12.2. Jos ostaja ei hyväksy sääntöjen uutta versiota, osittaisia ​​lisäyksiä tai muutoksia, ostajalla on oikeus peruuttaa ne edellyttäen, että ostaja menettää oikeuden käyttää verkkokaupan palveluita.

12.3. jos ostaja käyttää edelleen verkkokaupan palveluja näiden sääntöjen muuttamisen jälkeen, ostajan katsotaan hyväksyneen sääntöjen uuden version, osittaiset muutokset tai lisäykset.

12.4. Nämä säännöt on laadittu Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti.

12.5. Näistä säännöistä johtuviin suhteisiin sovelletaan Viron tasavallan lakia.

12.6. Kaikki näiden sääntöjen soveltamisesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ​​neuvottelujen avulla. Jos sopimukseen ei päästä, riidat ratkaistaan ​​Viron tasavallan laissa säädettyä menettelyä noudattaen.

12.7. Osapuolet eivät ole vastuussa Säännöissä säädettyjen velvoitteiden täyttämisestä, jos niiden suorittaminen on mahdotonta ylivoimaisen esteen vuoksi.

Oma tili Ostoskori Oma toivelista Viimeksi katsottu Vieritä ylös


Valtuutus

Unohditko salasanasi?